Legendy o Modularovi

Nevím, kdo jsi, a proč se chceš zabít, ale k. Užívej.

Čauky fanoušci Mlhána :omegalul:

Název: SCP-026-CZ
Podnázev: Pojďme stvořit našeho mlžného pána
Autor: ModularModular
Odhadovaná délka čtení: 25 minut
Obrázky: Fotka zmrazené kolejnice; Valašské muzeum

Frost_fog.jpg

SCP-026-CZ působící na trati Lysekilsbanan ve Švédsku

Objekt #: SCP-026-CZ

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré meteorologické známky výskytu SCP-026-CZ musí být vždy prošetřeny. Pokud je výsledek pozitivní, tak musí být na místo pravděpodobného výskytu SCP-026-CZ vyslána Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-6 „Village Idiots“, kde se po evakuaci usadí, a začnou pozorovat SCP-026-CZ-1. Evakuace musí být prováděna rychle a efektivně, protože pobyt na místě během SCP-026-CZ obvykle bývá smrtelný. Krycí historka evakuace je přicházející silná bouře. Po SCP-026-CZ musí být obyvatele vráceni na místo s podanými amnestiky třídy A. Veškeré škody, které se stanou během SCP-026-CZ musí být svedeny na škody během bouře.

Popis: SCP-026-CZ je obrovská klimatická změna teploty, která se projevuje ledovou vánicí o teplotě 213,15 kelvinů1. SCP-026-CZ se prvně objevuje kolem 5 km od cílového místa úderu. SCP-026-CZ má jako úderová místa obvykle hustě obydlené oblasti lidskou rasou, pravděpodobně kvůli usnadnění tvorby tepla SCP-026-CZ-1. SCP-026-CZ je velice nestabilní, a proto je možné, že teplota bude kolísat či se prudce měnit. Důvod těchto efektů je neznámý, kvůli nemožnosti mluvit ze strany SCP-026-CZ-1.Několik nevyjasněných faktů bylo objasněno jedním chyceným exemplářem SCP-026-CZ-2. Tyto výpovědi můžete nalézt v Dodatku 026-CZ-03.

SCP-026-CZ se na meteorologické mapě zobrazuje jako obrovská výchylka teploty, kterou dokážou zaměřit veškeré meteorologické stanice na světě s 95% přesností. Kvůli tomuto efektu SCP-026-CZ byl vyvinut nenalezitelný počítačový malware, který infikuje veškeré stanice a zastíní SCP-026-CZ na meteorologických mapách.

Po dorazení SCP-026-CZ na lokaci se začne z důsledku prudké změny teploty vznikat mlha, která okamžitě pokryje celé město. Na obzvláště horkých místech se začnou tvořit mlhovité humanoidní postavy bez pevné formy, které jsou od samotné mlhy rozeznatelné pouze zvětšenou hustotou a přesnými pohyby (SCP-026-CZ-1). SCP-026-CZ-1 po svém zrození začne ihned vytvářet teplo spalováním různých materiálů nebo jiným způsobem. Nejvíce zaznamenaný typ vzniku tepla jsou pece, do kterých se vkládá palivo, a teplo proudí výstupem do sarkofágu SCP-026-CZ-2. Tyto způsoby jsou popsány v Dodatku 026-CZ-02. Pokud jsou všechny možnosti vytvoření tepla nedostupné či nemožné, tak se SCP-026-CZ-1 do několika minut „rozpustí“ a SCP-026-CZ se protrhá okolním větrem.

Pokud SCP-026-CZ-1 začne vytvářet teplo, tak se kolem začnou formovat nové SCP-026-CZ-1, aby pomohli stávajícím SCP-026-CZ-1 s tvorbou tepla či začnou sami sobě zvětšovat hustotu, aby dokázali držet těžší věci. Důvod vytváření tohoto tepla se zdá taký, že SCP-026-CZ-1 chce vytvářet víc mlhy pro zformování SCP-026-CZ-2. Zdá se, že SCP-026-CZ-1 jsou mezi sebou propojení, kvůli značné spolupráci mezi dalšími instancemi.

SCP-026-CZ-2 je humanoidní entita stvořená celá z mlhy, o tak velké hustotě, že se skupenství této entity považuje za pevné. SCP-026-CZ-2 je obsaženo v kovové schránce připomínající kontejner, za účelem zamezení úniku stlačené mlhy ze sarkofágu. Sarkofág má podobu formy, do které je hnána vzniknutá mlha ze strany SCP-026-CZ-1. Když dosáhne SCP-026-CZ-2 dané hustoty, tak se schránka hermeticky uzavře a propadne se do země, neznámo kam (viz Dodatek 026-CZ-03). Po propadnutí se země zaplní hlínou. Není známo, jakým způsobem se hlína na místo dostane tak rychle. Pokud trvá vzniku dostatečné mlhy moc dlouho, tak SCP-026-CZ-1 začne „skákat“ do odsávače mlhy, vedoucí do sarkofágu SCP-026-CZ-2, aby urychlil vznik SCP-026-CZ-2. Zdá se, že SCP-026-CZ trvá, dokud se SCP-026-CZ-2 plně nezformuje, pokud už jeho tvorba začala.


Název: SCP-XMAS-CZ-J
Autor: ModularModular
Postavy:
HawkeyeVoleHawkeyeVole
BlakedinBlakedin
UtylikeUtylike
RaichuRaichu
Dr BekDr Bek
ShadowalkerShadowalker
Pixelated MonkeyPixelated Monkey
Steven ChorosSteven Choros

Objekt #: SCP-XMAS-CZ-J

Třída objektu: Keter3

Speciální zadržovací procedury: SCP-XMAS-CZ-J nejde zadržet kvůli povaze SCP-XMAS-CZ-J. Samotné SCP-XMAS-CZ-J se objevuje pouze na Štědrý den neboli 24.12. a to opakovaně co rok.

Popis: SCP-XMAS-CZ-J je entita neznámého vzhledu, která dokáže cestovat těsně pod rychlostí světla. Jediný vzhled, který by mohl odpovídat SCP-XMAS-CZ-J je často zobrazován v tradičních Betlémech, kterými si lidé tradičně ozdobují své domovi během dob zvaných „Vánoce“. SCP-XMAS-CZ-J je pravděpodobně humanoid, kvůli jeho vzhledu v tradičních Betlémech. Také je možné, že to je Ježíš jako novorozeně. Lidé v České Republice ho nazývají „Ježíšek“. Jediné důkazy jeho existence jsou:
1) Tradiční Betlémy (obvykle zobrazeny jako obrazy nebo jako dioráma)
2) Po splnění požadavků (viz Dokument XMAS-CZ-J-1) se objeví dárky, které si přál daný člověk v „Dopisu pro Ježíška“.
3) V dobách „Vánočních“ hrozivé nutkání splnit veškeré požadavky SCP-XMAS-CZ-J
4) [DATA VYMAZÁNA]

Poznámka Hawkeye: Si ze mě děláte srandu? Vážně píšete o Ježíškovi?! Vždyť neexistuje! Dárky nosí rodiče Ten kdo tohle napsal… Určitě to byl zas Modular. Děcko jedno…

Ano

O bože díky! Můžeme pokračovat…

Hawkeye: Do vysílačky Kašlete na to.
Všichni vběhnou do obýváku, ve kterém je otevřené okno a pod Vánočním stromečkem mnoho dárků
KilledBySecond: Jej!
Second běží ke stromku a bere dárek s jeho jménem
KilledBySecond: Je tady napsáno, že tu hru osobně zkoušel a je výborná! Děkuji!
Choroš si vezme svůj dárek
Choroš: No tak schválně co tam bude… Je tam prášek s dopisem, na kterém je napsáno…Že pokud ten prášek rozpustím ve vodě tak se stanu vlkem na jeden den! Super!
Pixel si vezme dárek se svým jménem
Pixel: Je tam napsáno že… Nech se překvapit u stříhání. Hm ok.
Blakedin si vezme dárek
Blakedin: Jsou zde hodinky a k tomu dopis na kterém je napsáno…Že si je mám nasadit později. Ale co by se jen mohlo stát…
Blakedin sebou cukne
Modular: Není ti nic?
Blakedin: Vy jste to neslyšeli? Byl to hrozně hlasitý zvuk!
Pixel: Mám pocit, že si to slyšel jenom ty…
Utylike: A je to nastaveno pouze na tvoje vnímání. Co ti to utíká na tom číselníku?
Blakedin sebou znovu cukne a sundá si hodinky
Blakedin: Nasadím si je, až se napiju.
Všichni se zasmějí
Shadow vezme dárek
Shadowalker: Vevnitř je dopis a papír! První si přečtu dopis….
KilledBySecond: Co tam je?
Shadowalker: No to vám nemůžu říct. Je zde že to nemám nikomu říkat.
Bek: Bububu
Skupinka se zasměje
Raichu si vezme dárek, na kterém je nápis „Starý, ale dobrý“
Raichu: Ok…Je tady pouze tlačítko s nápisem: „Stiskni mě“. Předpokládám, že to mám zmáčknout….
Ozve se zvuk zrychlení
Raichu: Hm…
Raichu začne zvonět mobil.
Raichu: Ano?
Raichu nadšeně poslouchá a poté ukončí hovor
Modular: Co se stalo?
Raichu: Zavolali mi, že lepší práci v životě nezažili a že mi dávají povýšení!
Všichni: Hurrey!
Uty si vezme dárek s nápisem:“Nejlepší O5!“
Utylike: V dárku je dopis… Prý, že se to pokusí zajistit, ale že stejnak nějaká katastrofa pronikne, ale naopak spoustu dalších odvrátí. Dobrý deal.
Modular si vezme dárek s popiskem:“Pro začátek dobrý“
Modular: Velice zajímavé…Nic tam není!
Modularovi zazvoní telefon
Modular: Haló?
Modular nadšením vyskočí
Modular: Prý mám zítra možnost být mezi O5! Jupí!
Uty se zasměje
Bek s neochotou si vezme svůj dárek
Bek: To by mě zajímalo, jak to chce dokázat…Je tady dopis…Že něco takového není možné vytvořit, ale pokusí se je zastavit. Co oči nevidí, to srdce nebolí.
Všichni se zasmějí
Hawk si vezme poslední dárek
Hawkeye: Tady nic nebude…
Hawk otevře dárek a vyskočí na něj cedule s nápisem:“No já ti to tedy dopřeju no…“ a zazvoní mu telefon
Hawkeye: Tady O5-11…
Hawk přikyvuje
Hawkeye: Tak prej mám volno s manželkou. Wau

Nevím

Ne

Cos to….

Hawkeye: Do vysílačky Spusťte to.
Všichni vběhnou do obýváku, ve kterém je zavřené okno a entita v červeném obleku.
Hawkeye: Vetřelec!
Hawkeye vytáhne zbraň a 6x střelí do této entity
KilledBySecond: Proč si to udělal…
Hawkeye: Protože je nebezpečný. A ty dárky mohou obsahovat bomby. VŠICHNI VEN!
Všichni vyběhnou z donucení z domu a Hawk klikne na tlačítko na vysílačce
Hawkeye: Beng.

SLOŽKA SCP-XMAS-CZ-J BYLA ZMĚNĚNA Z DŮVDU ZÍSKÁNÍ NOVÝCH INFORMACÍ

Objekt #: SCP-XMAS-CZ-J
Třída Objektu: Neutralized
Popis: SCP-XMAS-CZ-J je humanoidní entita s možností zhmotňovat cokoliv a superrychlou. Tato entita se lidově nazývá „Ježíšek“, ale doopravdy žádná taková entita neexistuje. Dárky nosí rodiče dětí. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Nikdy se to nezmění. Hawkeye je zachránce planety před SCP-XMAS-CZ-J. Všichni se mu klaňte.
Dodatek: Modular byl nalezen při pokusu o změnu této složky pomocí upravených Scratonových kotev reality. Po nezdařilém pokusu byla slyšet tato nahrávka:


Bylo temno. Ale z ničeho nic se objevil záblesk. Záblesk mě celého pohltil. Až po několika těžkých a bolestivých hodinách se mi začala formovat nějaká realita. Byl jsem na poli. Pršelo. Byl jsem pořád ve svém výzkumnickém plášti, který jsem dostal od O9-1. Byl jen trochu pošpiněný, ale pořád mi připomínal mojí hvězdnou kariéru u Nadace, kde si beze mě nemohli počít. Škoda že už je to pryč.

Rozběhl jsem se. Viděl jsem budovu. Budova byla v zničeném a zchátralém stavu, ale pořád dobrý dočasný přístřešek. Vběhl jsem dovnitř. Pravděpodobně to byla zásobovací budova nějaké války, protože zde bylo na všech oblečeních kříže. Zajímalo by mě, jestli je toto přístřeší staré či využívajíce k nějakým účelům. Jako Nadační pracovník jsem se s takovýhle místy často setkával, při prozkoumávání možných pozůstatků nějakých SCD. Měli jsme jich tisíce, protože u nás nepřečkali moc dlouho. Ať to byl génius z časové války či objekt co by zničil lusknutím prstu tak se nám je vždycky podařilo zničit. Někdy jsem dokonce radu O9 přemlouval, aby toto SCD nechala, ale oni jenom vždy odvětili: „Ne. Účel nadace je jiný a dobře ho znáš!“. Jo znám. Secure, Contain, Destroy. Jak já je ze začátku nenáviděl. Zničili i to nejpřívětivější stvoření! Takovou oranžovou potvůrku. No co se dalo dělat.

Slyšel jsem těžké kroky. Někdo se blátem blížil do mého přístřešku. Naštěstí tady byla zbraň. Potichu jsem ji nabil. Když jsem vyšel ven tak, jsem spatřil mnoha postav v těžké zbroji blížící se mlhou ke mne. Chtěl jsem jako zastrašení vystřelit, ale střelný prach se promočil. Utíkal jsem na místo mého zrození v této realitě, ale v tom jsem ucítil tlak v zádech. Byla to šipka. A naplněná nějakým zeleným sajrajtem. Omdlel jsem. Poslední co jsem viděl, byl voják ve zbroji, nosící na zádech nějaký objekt s nataženými strunami a taktéž nosící na svém převleku přišité 3 písmena, které mě dorazili. SCP.

Změna osoby

„Co s ním budem dělat?“ ptal se mě velitel úderné jednotky Bek. „No když jsme ho už tady dotáhli, tak bychom si s ním mohli promluvit.“ Odvětil jsem. Nevím jak je možné, že má na sobě uniformu Nadačního pracovníka a jak u sebe mohl nosit přístupovou kartu nejvyšší úrovně. Ale karta se s tou mojí v něčem neshodovala. Byly to ty písmena. SCD? Nikdy takováhle firma neexistovala. Prošel jsem si za hodinu všechny možné záznamy a nikde nic. Dokonce jsem se zeptal i Brighta jestli něco neví. Ve své opičí formě jen řekl, že není možné něco takového. A jestli řekne něco zajímavého, tak mu to mám hned říct. Stejnak i kdyby, tak mu to neřeknu. To radši O5-tce. Vypadá to, že se probouzí…

Změna osoby

Probudil jsem se s bolestí zad v klasické výslechové místnosti. Zaklel jsem. Dostali mě. I když mne zajímalo, co jsou zač, tak jsem se nechtěl dostat do takhle špatné situace. Jestli jsou alespoň trochu podobní s mou odvětví nadace, tak jsem pravděpodobně 50 metrů pod zemí, přičemž všechny východy a chodby chrání vojáci, takže nemožné se dostat ven. V současné době jsou jen dvě možnosti. Buď mě zavřou pod zámek, nebo mně na místě zabijí. Kaine, proč jen já jsem dostal to SCD na starost.
Do místnosti vlezli dva agenti. Oba dva si byli podobní v oblečení, ale jeden měl na zádech něco pověšené. Možná to je ten koho jsem viděl. Ale možná to mají jako nemoc. Nevím. Možné je že venku běží samotní Ábelové po ulicích a ničí Kainovi sochy. „Zdravím pane.“ řekl muž s tím divným přístrojem na zádech. „Chvála buď Kainovi milostivý pane“ jsem řekl, nečeš jsem byl odměněn překvapenými a zároveň vystrašenými obličeji agentů. „Tak tohle bude dlouhý rozhovor. Posaď se Alto. „ řekl druhý agent a nachystal židli pro „Alta“. „Díky Beku. „ řekl a posadil se na židli. „Bek“ se posadil na druhou připravenou židli a řekl: „Dobře, tak tedy začnem. Kdo jsi?“. „Zeptat bych se mohl ptát i já se svojí prověrkou“ jsem řekl a v Bekův úsměv upadl. Alto řekl: „Prověrkou? V databázi Nadace nejsi, takže prověrku mít nemůžeš“. Byl jsem překvapen. Nadace? Tohle je snad nějaká alternativní realita? „Nadace? Tam samozřejmě v databázi jsem.“ jsem provokativně odvětil. „Hele kamaráde, nevím odkud ty si, ale od nás nejseš. V databázi nejsi a basta.“ řekl Bek s naštvaným výrazem. „ Zajímavé. Takže ty od nás nejsi, ale máš naší trochu pozměněnou přístupovou kartu a plášť a čirou náhodou ses objevil v místě, kde je přísný dozor a dostat se tam bez doprovodu MTF je nemožné. Jak ses tam dostal?“ řekl Alta. S překvapeným výrazem jsem odvětil: „No, to je na dlouhé vyprávění. Ale řeknete mi prosím, kde to jsem?“. Bek se chystal něco říct, ale Alta rychle řekl: „Jsi v Nadační oblasti číslo 19. Nejbližší oblast místa, kde ses tak náhle objevil. Předpokládám, že ani nevíš datum a čas, že?“. Popravdě jsem mu řekl: „Ano. Objevil jsem se tedy tam při pravděpodobně neúspěšném experimentu s SCD-226847. Po jeho „smrti“ se probudil a provedl nějaký druh magie, kterým mě poslal do nějaké červené dimenze. Tam jsem strávil několik let, načeš jsem potkal spící postavu, oblečeného do podobného obleku, jaký mám já. Byl už pěkně zdeformovaný, asi tam strávil víc času než by měl. Bál jsem se, že dopadnu stejně tak jsem radši šel dál. Hodně dlouho jsem šel rovně, když najednou jsem uviděl záblesk. A tak jsem se dostal na to pole.“. Byli hodně překvapený. Bek si něco psal do poznámek, ze kterých jsem přečetl jen „Dr. Scraton žije“. Alta začal brnkat na natažené struny, které byli připevněné na dřevě zajímavého tvaru. „Co to je?“ zeptal jsem se. Alta se překvapeně podíval na mě a řekl: „Tohle? To u vás nemáte? To je ukulele. Strunný nástroj sloužící k vytváření hudby. A mohu-li se zeptat, co je SCD?“. Teď jsem se překvapené podíval já. Jak to nemůžou vědět? „Asi někdo udělal chybu v tisku a omylem přepsal SCP.“ řekl po delší pauze Bek. „Ne. Je to SCD. Secure, Contain, Destoy. To neznáte?“ Opět byli v šoku. „Ne? Je to snad SCP, Secure, Contain, Protect?“ řekl vyzvídavě Bek, přičemž Alta se zájmem sledoval děj kolem sebe. „Jsem si na sto procent jistý, že to je SCD. Počkat. Co děláte s prozkoumanými SCD?“ jsem se naschvál zeptal. „No od teďka jim budeš říkat SCP a držíme je hezky pod zámkem. To je ono! Můj sen kdy nemusíme vždycky všechny „SCP“ zabíjet! „A kdo je tvůj nadřízený?“ zeptal se Alta. „No rada O9 přece.“ jsem řekl. „No tak u nás je zase O5.“ řekl Bek. Tento svět se mi začíná líbit. „No a co se mnou chcete udělat?“ jsem se se strachem zeptal. „No vzhledem k tomu, že si z jiné dimenze tak tě ven pustit nemůžeme. Ale máš dost zajímavé znalosti. A přece jen si nadační pracovník, tak si tě tady necháme jako výzkumníka.“ řekl Alta. Byl jsem šťastný. „Děkuji vám.“ jsem řekl s nadšením. „Jo a ještě něco. Chvála Kainovi už neříkej. Je to jedno z naších SCP. Asi se na něj budeš chtít podívat, že?“ řekl s úsměvem. „Není tak nebezpečný. Takže se na něj budeš moci kouknout. A znáš Ábela?“. „Ano, samozřejmě. Jeho ďábelského bratra. Proč?“ odvětil jsem. „No toho máme taky, ale ten je hodě nebezpečný.“ řekl. „A ještě mi řekněte, že máte jejich otce.“ řekl jsem s posměchem. „Koho?“ řekl Bek. No přece Strážce Brány.“ jsem s úsměvem na rtech řekl. Ale Altovi úsměv z obličeje zmizel. „Cože?“


Název: SCP-079-CZ-EX
Autor: ModularModular

Objekt #: SCP-079-CZ-EX

Třída Objektu: Explained

Úroveň Hrozby: Červená

Speciální Zadržovací Procedury: Událost SCP-079-CZ-EX se musí předejít vysláním Mobilní Úderné Jednotky MTF-Liberandum. Jednotka se skládá z 10 členého týmu, primárně vybaveném amnestiky třídy A a sekundárnou palnou zbraní, která způsobuje zabití a následné zpopelnění cíle, za necelých 1,5 vteřiny. MTF-Liberandum se musí chovat jako zásahová jednotka České Armády, pro dostatečné zamaskování.

MTF-Liberandum má za úkol potlačit jakékoliv zvěsti o jiné realitě, ale hlavně detailům na jinou realitu, které by ve větší míře mohli rozšířit dimenzionální anomálii, která by mohla způsobit scénář třídy OK „Odhalení paralelní dimenze“, načež by vznikl celosvětový teror, způsobený masivními emocionálními šoky, při rozpomenutí na minulou realitu.

MTF-Liberandum má primárně aplikovat amnestika třídy A na lidi, kteří se rozpomenuli na minulou realitu, při události, způsobenou dimenzionálními anomáliemi. Pokud je cíl imunní či mozek vzpomínku po aplikování pořád má, bude muset MTF-Liberandum cíl zabít/zpopelnit a zajistit, aby bylo rodině cíle dodána urna s popelem zesnulého a dopis, ve kterém je napsáno o smrti zesnulého při požáru.

SCP-079-CZ-EX-1 musí být zadrženo v betonové komoře o velikosti 5 m3, přístupný výzkumníkům vlastnící prověrku 079/4. Do této komory musí být dodávána elektřina pro udržení informační paměti v provozu a při experimentech dodávána elektřina o hodnotě 220-240 V.

Tento záznam musí být zálohován na pevný disk a vložen do sejfu v Oblasti-██ opancéřovaným Scrantonovými Kotvami Reality, kvůli informacím získanými z SCP-079-CZ-EX (viz Dodatek-079-0004/12).

Popis: SCP-079-CZ-EX je restart reality, který způsobil [DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ RADY O5]. SCP-079-CZ-EX restartem vytvořilo dimenzionální anomálie, které vytváří objekty čí halucinace, které člověkovi co daný objekt či halucinaci viděl, obnoví paměť a nastartuje „minulý“ život. Obvykle subjektu zbůsobí emocionální šok či zbůsobí poškození psychiky a kvůli veliké důvěřivosti této osobě kvůli efektům dimenzionální anomálie musí být daný subjekt eliminován. Je malá procentuální šance, že subjekt zveřejní své poznatky na internet a ostatní lidé si to přečtou, tak byla vytvořena dezinformace o „Mandelově efektu“, který je popsán jako: „Informace, která masa lidstva považuje za pravdu, i když je to lež.“.

SCP-079-CZ-EX-1 je počítač Nadace, jehož paměť byla obohacena o miniaturní Scrantonovy kotvy reality, což znamená, že SCP-079-CZ-EX-1 si pamatuje minulou realitu. SCP-079-CZ-EX-1 nejde nijak rozebrat a zničit. V SCP-079-CZ-EX-1 jsou zapsány informace o minulé realitě, které se částečně shodují s naší realitou. SCP-079-CZ-EX-1 je naneštěstí velice nepřístupný, kvůli jistému emociálnímu šoku který zbůsobuje. Pokud subjekt se podívá do SCP-079-CZ-EX-1, dimenzionální anomálie mu vrátí všechny vzpomínky z minulé reality, což způsobí 1 minutu po podívání se do SCP-079-CZ-EX-1, zavrhnutí všech informací o minulé realitě. Některé testované subjekty udrželi emocionální šok potlačit v závislosti na počtu extrémně utajovaných informací, ale později i přes to dimenzionální anomálie předčí síly subjektu a paměť mu „vymaže“. Jenom jeden testovaný subjekt vydržel déle jak půl hodiny a to [DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ RADY O5](viz dodatek 079-0004/12). Pokud bude subjekt použit na testy s SCP-079-CZ-EX vícekrát, druhý test způsobí subjektu mozkovou smrt.

Dodatek 079-0001: Dne 5/1/2020 přesáhly informace nad dezinformace. MTF-Liberandum bylo posilněno o 50 členů.

Dodatek 079-0002: Dne 27/6/2021 byli dezinformace navýšeny, ale MTF-Liberandum se stalo nápadnými. Do arsenálu MTF-Liberandum byli přidány Scrantonovy Kotvy Reality, pro uzavření dimenzionálních anomálií, aby se na daném místě už netvořili (Kotvy Reality je možné po 10 minutách odebrat).

Dodatek 079-0003: Dne 7/12/2025 zemřel vedoucí člen Úderné Jednotky MTF-Liberandum Kpt. Conan Clein, na násedky zranění způsobené subjektem na ulici Hlavní Třída v městečku ███████. Subjekt udržel vzpomínku po dodání amnestik a zaútočil na členy MTF-Liberandum, načež Kpt. Conan Clein zpacifikoval devianta, ale deviant i přes fakt, že má svázané ruce, začal zubama útočit na Kpt. Conana Cleina, načež mu rozkousal trup neuvěřitelnou silou, pravděpodobně dodána od dimenzionální anomálie. Deviant byl po útoku okamžitě zabit a zpopelněn, ale Kpt. Clein byl už mrtvý.

Dodatek 079-0004 Záznam Experimentů:

Test 1

Testovaný subjekt: D-4858
Úvod: Subjektu byla podána Amnestika třídy F, aby neměl vůbec žádné tajemství.
Doba výdrže emocionálního šoku: 30 vteřin
Poznámka: Subjekt stihl pouze vyjít z komory. Po té ztratil paměť.

Test 6

Testovaný subjekt: Výzkumník
Úvod: Subjekt byl průměrný výzkumník, pracující na SCP-106.
Doba výdrže emocionálního šoku: 5 minut
Poznámka: Výzkumník stihl vysvětlit výzkumníkům o jeho obrovském utrpení, na jiné otázky neodpovídal. Řekl, že poslední měsíc reality se odhalila nějaká MTF a poté se projevila panika. Poslední den reality vrthli lidé do všech Oblastí a taky se dostali do komory SCP-079-CZ-EX-1. Po tom, co vešli do komory s SCP-079-CZ-EX-1, vyšla z komory ohromná záře. Po té ucítil nepředstavitelnou bolest, která ho „zabila“. Říkal, že vše sledoval u bezpečnostních kamer, kde většina výzkumníků utekla. Po té ztratil paměť.

Test 12

Testovaný subjekt: O5-12
Úvod: O5-12 se dobrovolně přihlásil k testu.
Doba výdrže emocionálního šoku: 30 minut
Poznámka: [DATA VYMAZÁNA NA PŘÍKAZ RADY O5] (níže)


Title: SCP-XXX-CZ
Autor: ModularModular

SCP-067-CZ.jpg

SCP-XXX-CZ in standstill.

Objekt #: SCP-XXX-CZ

Třída Objektu: Keter

speciální Zadržovací Procedury: SCP-XXX-CZ musí být zadrženo v syntetické schránce, jež vydrží silné tlakové nárazy od SCP-XXX-CZ. Kontejment SCP-XXX-CZ musí být umístěn minimálně 10 metrů od hlavní chodby zadržovacího křídla Oblasti-27CZ. SCP-XXX-CZ musí být dodávána denní dávka živin a vody k přežití. Kvůli odolnosti SCP-XXX-CZ vůči ohni, musí být nalezeny a sepsány jiné, efektivnější zadržovací procedury, jež by v případě možného prolomení zadržení vešly v platnost. Pokud začne SCP-XXX-CZ plodit semena, musí být SCP-XXX-CZ snížena denní dávka vody a živin.

Popis: SCP-XXX-CZ je část kmenu stromu, jež vzdáleně připomíná dítě. Strom, ze kterého SCP-XXX-CZ vzešlo, aktuálně není v držení Nadace. SCP-XXX-CZ bylo nalezeno ██████ ████████ v █████ lese poblíž Oblasti-10CZ. Po manifestaci anomálních schopností SCP-XXX-CZ byla kontaktována místní policie, jež později kontaktovala Nadaci. Po tom, co SCP-XXX-CZ přešlo do klidového stavu, bylo SCP-XXX-CZ transportováno do Oblasti-27CZ, kde je drženo doposud. SCP-XXX-CZ je po dodání vody mírně agresivní, avšak po hodině opět přejde do klidového stavu. Pokud ale vodu nedostane celý týden kuse, tak začne být silně agresivní vůči všem živým subjektům v okruhu 10 metrů a bude se pokoušet o útěk.

Rozhovor XXX-CZ/1

Dotazující: Dr. Clarke

Dotazovaný: █████ ██████ (dále nazýván pouze jako Objevitel)

Úvod: Objevitel byl vyslýchán přibližně 10 hodin po zadržení SCP-XXX-CZ. Objevitel byl během výslechu lehce zneklidněn, avšak spolupracoval.


<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

Dr. Clarke: Zdravím.

Objevitel: Zdravíčko, doktore.

Dr. Clarke: Můžete prosím přesně popsat situaci, která nastala po přenesení SCP-XXX-CZ k vám domů?

Objevitel: Ze začátku se nedělo nic. Vypadalo to prostě jako hezký kus stromku, jež by se vyjímal v mé zahrádce.

Dr. Clarke: Kdy se u objektu začaly projevovat anomální účinky?

Objevitel: Hned po tom, co jsem to zalil. Začalo to rychle růst a útočit na mě.

Dr. Clarke: Jakým způsobem začal objekt útočit?

Objevitel: Já už ani nevím. Myslím, že začal po mě chmatat nějakými „chapadly“, ale podobalo se to větvím.

Dr. Clarke: Co jste po tom udělal?

Objevitel: Utekl jsem! Po chvíli jsem se ale vrátil se sirkami od souseda, abych se to pokusil zapálit.

Dr. Clarke: A fungovalo to?

Objevitel: Pokud by to fungovalo, taky bychom tu nebyli, ne?!

Dr. Clarke: Uklidněte se.

Objevitel: Dobrá, dobrá…

Dr. Clarke: Co se stalo potom, co jste zapálil SCP-XXX-CZ?

Objevitel: Začal hořet, ale ne umírat. Spíš, jako by začal sílit.

Dr. Clarke: A co se stalo po té?

Objevitel: Zavolal jsem policii. Ti se mi vysmáli, ale potom jste mě kontaktovali vy.

Dr. Clarke: Co se mezitím stalo s SCP-XXX-CZ?

Objevitel: Po hodině se zmenšil a přestal hořet. Bylo to jako zázrak!

Dr. Clarke: Dobře. Děkujeme za rozhovor.

<KONEC ZÁZNAMU>


Závěrečné prohlášení: Objeviteli byla podána amnestika Třídy F. Objevitel byl přestěhován a jeho původní dům byl zbourán. Půda byla později nahrazena.

[
SCP-081-CZ

Myšlenka je vcelku jednoduchá, ale je potřeba s ní trochu lépe pracovat a nenechávat tolik neznámých. Jak je král zvolen? Jeden z králů je terminován, znamenaje, že bylo porušeno to, co jistý doktor říká. Co je sakra incident 081-CZ-ß. Je to věc o které se mluví v Testu A? Nebo něco úplně jiného? Jak postava o velikosti menší jak pár centimetrů dokázala zabít dospělého člověka? Žádné nadpřirozené schopnosti, krom jejich nesmrtelnosti a malé velikosti nejsou zmíněné. V testu A navíc po smrti pracovníka není řečeno, co se s SCP-081-CZ-A stalo, což by ve výsledku mělo být zmíněno. Možná by bylo dobré zmínit, jak malí vlastně jsou, což by bylo nejspíše to první, co by lidi zajímalo. Určovat velikost budovy v metrech čtverečních je vážně zvláštní. Malým lidem je dodáván organický materiál, který pravděpodobně potřebují k přežití, ale nějak přežili již dříve. Kde vlastně vzali to SCP?

Incident 081-CZ-ß

Tak znovu. Zmínit to v popisu.
[9:04]
I přes jejich malou velikost jsou velmi silní a rychlí. Dokonce schopni zabít dospělého člověka viz. test… bla bla…
[9:05]
Chápeš.
[9:00]
Tohle SCP zamrzelo.
[9:01]
Ten nápad je dobrý a zabitý.
[9:01]
Chtělo by to víc využít ty obyvatele.

Podle mých výpočtů mi vyšla velikost přibližně 2,3 centimetrů. XD

SCP-067-CZ

Ačkoliv nápad je v pořádku má tunu naprosto nedomyšlených věcí. Zaprvé je řečeno, že SCP-067-CZ je nehořlavé, ačkoliv jej potom "objevitel" zapálí a je řečeno, že hoří. Možná by bylo lepší použít jiné slovo. Ačkoliv obrázek je očividně osobně udělaný v rámci záznamu trochu nedává smysl a osobně bych ho ořízl, protože pochybuji, že k SCP, které je agresivní přiložili logo nadace, aby ho mohli vyfotit. Především bych doporučil dávat si při psaní pozor a dávat si pozor na měkké a tvrdé i/y, čehož jsme si všimli ve více záznamech. Další problém je využití amnestik typu C a především zboření domova. Drastické a zbytečné.

Další tu máme zrození modulara.
[9:09]
Chápeme myšlenku, ale pár problémů dost bolí. Chtělo by to trochu překopat formát, aby se dalo lépe vyznat v tom, kdo co vlastně říká a z jakého pohledu se mluví. Všichni v nadaci jsou popsáni jako naprostí dementi a ačkoliv většina z nich ví o existenci alternativních vesmírů, nikomu to nedojde, i když je to přesně řečeno. Největší problém je ale využití jiných SCP. Jestli ještě jednou napíšeš, "jsem řekl" místo "řekl jsem", něco rozbiju. Nicméně. SCP 3001 je zařazeno naprosto nelogicky a v rozporu z původním dílem.

[9:09]
Bacha na to, co píšeš.
[9:10]
Korektory tu sice máme, ale větná stavba je základ.
[9:10]
Jak tam píšu.
[9:10]
Ještě jednou napíšeš "jsem řekl" rozbiju okno.


Název: SCP-002-CZ
Autor: ModularModular

Objekt #: SCP-002-CZ

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Signál, na kterém se SCP-002-CZ promítá, musí být neustále monitorován, aby nedošlo k puštění signálu do normálních televizí. Vysílač, který tento signál vysílá, se ještě nenašel. Rušička tohoto vysílače musí být zapnuta vždy. Může být zeslabena pouze při experimentech.

Popis: SCP-002-CZ je televizní stanice, na které se vysílají anomální seriály či pořady. Obvykle to je seriál Stvůrymon, Těžké vztahy a Zprávy. Tyto pořady mají neobvyklý průběh či anomální vlastnosti. Signál se vysílá pouze od 18:00 až do 22:00. Svět, který se nachází v SCP-002-CZ, je zasazený do budoucnosti, kdy sekta Chrám Lidu přiměla lidstvo věřit v tuto sektu.


Rating.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License