Pracovní Název - Operace Povstání

Vážená O5… Zdravím Vás. Toto je můj dost velký projekt, a potřeboval jsem místo, kde bych pracoval a mohl si to jednoduše opravit dle potřeby. Takže, klidně se koukejte, klidně mi podejte zpětnou vazbu, mě je to celkem buřta. Jenom mi to tu prosím nemažte. Dík

Halo? Halo! Slyšíte nás?

Slyšíme. Co potřebujete? Znáte smlouvu o kontaktování jiných dimenzí, že jo?

Ano a moc dobře. Je stav nouze!

Cože? Povídejte!

Posílají se soubory…


To do list

- dodělat postavy
- udělat provizorní mapu oblasti
- dopsat jednotlivé frakce a jejich historie
- napsat epilog, skládající se z učení lidí o historii této války
- vymyslet název
- začít dělat celkový průběh
- udělat rozhovor se všemi postavami
- vymyslet historii pro každou postavu
- vymyslet strukturu dokumentu
- začít dělat na plno jednotlivé akty
- udělat si pro větší přehled časovou osu


Souhrn

- Bude to soubor příběhů o revoluci v Oblasti-27CZ
- Několik zájmových skupin se vzbouří a obsadí jedotlivá křídla
- Doktoři se přidají k jednotlivým stranámp
- Příběh se odehrává v paralelním vesmíru, odkud naše Nadace přijmula nouzový signál


Struktura dokumentu

- Základem bude hub
- Hub bude pojat přijmutím signálu z jiné dimenze
- Možná tvorba nového kanonu
- Budou sepsány jednotlivé pohledy postav
- Pak bude souhrn válečných front a pozic v dokumentech zájmových skupin
- jednotlivé záznamy GOI budou mít vlastní theme (Nadační bude mít theme Ouroboros 4)


Základní Informace o Skupinách

Povstání Chaosu

- Ti, co odstartovali revoluci
- Povstali na mnoha místech (při testech, ve třídě pro nové výzkumníky, v jídelnách)
- Pokoušejí se přímo o dobytí všech skupin
- Nejpočetnější skupina
- Ti, co zneutralizují sebedestrukční systém Oblasti
- Prakticky fašisti
- Pokouší se odstřihnout celou oblast od vnějšího světa (obsazují checkpointy, zapínají rušičky, které odstřihují i je samotné)
- Hlavní jejich nepřátelé jsou Věrní
- "My povstáváme proti tomuto chaosu."
- Původně jenom lidé

GOC

- První cíl Povstání
- Nejméně početná skupina
- Umírají jako první
- Všichni agenti jsou brutálně zavražděni
- Jejich smrt způsobí odpor osttaních vůči Povstání (po jejich smrti se již nikdo nepřidáví k Povstání)

Spása Morálky

- Zběhlá etická komise
- Ze začátku věrní Nadaci, ale odmítají jejich dočasné rozpuštění Nadací kvůli probíhajícím protestům (Stanné právo)
- Využívají různé poslušné SCP k uhájení svých zájmů
- Obvykle humanoidní
- Pokouší se zabrat Oblast, aby je začala Nadace více poslouchat
- Místní zástupci etické komise
- V čele Dr. Cimmerian (později zastřelen Etickou komisí; pokouší se o připojení k Věrným)
- Židle se stává velitelem

Věrní Nadaci

- Ti, co domítali povstanout a hlásí se Nejvyšší Radě O5
- Většina doktorů
- Nevyužívají SCP a stále se je pokouší zadržet
- Neustále se pokouší o znovuzabrání Oblasti
- Jsou zde doktoři, MTF vojáci, ředitelé…
- Druhá nejpočetnější skupina
- Na jejich straně je Administrátor Frederik Vilém

MTF Jednotky

- Jednotliví agenti MTF odmítají poslouchat Rady O5, jež jim rozkazuje střílet ostatní
- MTF začínají být nestranní; pomáhají všem, pokud si je najmou
- Źoldáci

Hadova Ruka

- Pokouší se během revoluce zachránit co nejvíce SCP
- Nepokoušejí převzít kontrolu
- Obvykle tajní agenti nebo zběhlíci
- Obvyklí spojenci
- Přátelé s Církví

Církev Rozbitého Boha

- Prohledávají Oblast, aby našli artefakty
- Nedobývají jednotlivá křídla, pouze kradou artefakty
- Ovlivnění členové všech skupin
- Přátelé s Hadovou Rukou

Uvědomělé SCP

- Nepřátelští vůči většině frakcím
- Pokouší se o zabrání všech zadržovacích křídel
- Halvní nepřátele jsou Věrní a Povstání (v době jejich vzniku již neexistuje GOC)
- spojenci s Etickou Komisí


Otázky na postavy

- Kdyby propukla válka, k jaké straně by ses přidal?
- Čím byla tvá postava před válkou?
- Dodatečné otázky ohledně frakcí
- Zachraňoval bys SCP, zadržoval, nebo zabíjel?
- Jak by se tvá postava zachovala ve vytížené situaci? Panikařila by, či by se ujala velení?
- Co by bylo první co uděláš, kdyby propukla válka? Najdeš silnou frakci, budeš hledat zásoby, budeš chránit své zájmy, budeš využívat moci jiných frakcí, abys dosáhl svého cíle?
- Používal by si objekty třídy Safe, aby ti pomohly?
- Utekl by si, nebo by si hájil zájmy sebe či jiných?


Postavy

 • Je zapotřebí vícero postav!!!

Dr. Steven Choroš - NEDOKONČENÝ

- Prověrka úrovně 3
- Ze začátku by se přidal k Nadaci
- Zaměření na anomální zvířata
- Poslouchá rozkazy
- Vždy by si vybral rodinu
- Není válečný typ
- Mluvil by s neznámou postavou
- Kdyby mu někdo vyhrožoval, tak by odevzdal své věci
- Neodešel by, kdyby mu někdo nabídl útěk z oblasti
- silně přátelský vztah s Pillem
- Pracovní vztah s Atlasem
- Možný přátelský vtah s Tilki
- Celkově přátelský typ
- Optimista ze všech stránek
- Kdyby musel, použil by omezený artefakt, aby uchránil Nadaci
- I ve vytížené situaci by šířil optimismus a zachoval by chladnou hlavu
- Měl by respekt k nadřízeným

Dr. Atlas - NEDOKONČENÝ

- Prověrka úrovně 3
- nemá křestní jméno

Dr. Dickens - NEDOKONČENÝ

Dr. Blake Dinnský - NEDOKONČENÝ

Dr. Elliot Lokaj - NEDOKONČENÝ

- má ženu a dvě děti

Dr. Tilki - NEDOKONČENÝ

- napůl člověk, na půl liška
- z jiné dimenze

Dr. Tomáš Krátký - NEDOKONČENÝ

Dr. Filip Pill - NEDOKONČENÝ

- dětinský
- často až příliš drastický
- panikaří
- člen Věrných

Administrátor Frederik Vilém - NEDOKONČENÝ

- cílevědomý velitel
- plně věří Nadaci a Radě O5/ČROD
- nikdy by nezměnil stranu
- skvělý stratég
- jeho prioritou není hned dobýt vše, ale pomalu obléhat s dostatkem morálky a zásob
-

Dr. Jeremiah Cimmerian - HOTOVO

- Odmítá veškeré protinadační názory, ale je na straně komise
- Původně člen Věrných, později utekl se Spásou, kvůli rozpuštění Etické komise
- Byl vybaven anomálním komunikátorem s Nejvyšší Etickou Komisí (později oni můžou za jeho změnu názorů s Věrnými po zběhu)
- Obsadil Humanoidy
- V Oblasti-27CZ byl již od začátku války, byl zde jako diplomat
- Spása ho pasovala na velitele kvůli jeho praxi
- Později se pokoušel o znovuspojení s Věrnými, aby byli silnější
- Spása ho za jeho Nadační názory zastřelila na zasedání
- Kvůli jeho smrti spousta lidí odešla zpět k Nadaci, či k Povstání

prof. Charlie Henriksdal, Ph.D., D.Sc., Th.D. - ČÁSTEČNĚ HOTOVO

- cílevědomý člen etické komise
- úroveň prověrky 5
- Do oblasti se dostal až během války, skrze jediný, Nadací vlastněný bod
- Do Oblasti se odstává až po začátku války, po zničení místní GOC
- Měl zde zastávat funkci diplomata, však kvůli zničení skoro všech rozhlasů v Oblasti je k ničemu
- Nemůže fungovat ani jako zvěd, kvůli jeho nápadnému převozu do oblasti
- Stává se členem velitelské rady Věrných
- Pokouší se o převzetí armády, aby mohl začít bojovat s ostatními, avšak je zablokován Administrátorem
- Pokouší se o navazování vztahů s ostatními frakcemi, však kvůli vedení Věrných nemá dostatečné prostředky
- V této době ještě nevznikla Spása
- Při vzniku spásy se drží stále s Nadací, však posléze zběhne, když mu Věrní oznámí svůj plán o aktivaci záložních bomb
- Automaticky se stane hlavním hlasem v zasedání Spásy, kvůli jeho praxi
- Po smrti Cimmeriana se stává velitelem Spásy
- Pokouší se dobýt levé zadržovací křídlo s Safe objekty, vlastněné Povstáním
- Pomocí mu pomáhajících humanoidů uspěje a získá tím několik objektů, včetně kontaktu s Nikým a MTF agenty
- Nyní je jeho primárním cílem udobřit vztahy se sousedícími frakcemi

Nikdo - NEDOKONČENÝ

- Tajemná postava, vyskytující se mezi všemi frakcemi. Vždy je oblečena ve svém stejném oblečení. Je to ta samá postava, či nikoli?

ČROD-7 - Oblastní Direktor- NEDOKONČENÝ

Gustav Kultský - NEDOKONČENÝ

Velitel Mobilní Úderné Jednotky - NEDOKONČENÝ

Zbylí členové ČROD- NEDOKONČENÝ

Členové Rady O5 (vzdálení)- NEDOKONČENÝ

Členové Rady Delta (vzdálení)- NEDOKONČENÝ

Členové Nejvyššího Velení (vzdálení)- NEDOKONČENÝ

Členové vedení Divize PSYSICS (vzdálení)- NEDOKONČENÝAkt I - Povstání Skupin

- Povstání zabírá většinu území hned ze začátku (moment překvapení)
- Povstání hned zabíjí všechny příslušníky jiných skupin
- Věrní a GOC rychle reagují, spouští alarm
- Věrní promlouvají reproduktory ke všem ostatním o nepokojích, čímž upozorní i ostatní na situaci
- Vznikají skupiny Hadova Ruka a Církev Rozbitého Boha
- Jednotlivé frakce mají pevné hranice, nikdo nemůže dovnitř ani ven, pokud by se nejednalo o válečný konflikt
- Jednotlivé frakce si rozdělují křídla:


Seznam křídel a oddělení v Oblasti-27CZ Při prvním aktu

 • Sektor A Třídy D
 • Sektor B Třídy D
 • Sektor C Třídy D
 • Kanceláře Personálu (Jídelny, Ložnice, Humanitární pokoje)
 • Levé Zadržovací Křídlo Objektů Zadržovací Třídy Safe
 • Pravé Zadržovací Křídlo Objektů Zadržovací Třídy Safe
 • Levé Zadržovací Křídlo Objektů Zadržovací Třídy Euclid a Keter
 • Pravé Zadržovací Křídlo Objektů Zadržovací Třídy Euclid a Keter
 • Zadržovací Křídlo Silně Humanoidních Objektů
 • Zadržovací Křídlo Objektů Ezoterických Tříd
 • Velitelsví
 • Sklepení (Zásoby)
 • Komunikační Centrum
 • Bod A
 • Bod B
 • Bod C
 • Bod Alfa - Vstup ve sklepení, používaný pro útěk Hadovy Ruky a Církve Rozbitého Boha, později zničen venkovními silami Nadace
 • Severovna (Archívy)
 • Atomové elektrárny č.1 - 6 reaktorů
 • Atomové elektrárny č.2 - 4 reaktory
 • Nouzová elektrárna (Vodní a Manuální, později zapnuta GOC; poslední krok GOC)


Akt II - První Konflikty

- Hadova ruka pokouší zabrat humanoidní křídlo, ale marně
- Křídlo je stále vlastněno

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License