Překladatelský Sandbox I Modular
hodnocení: 0+x


DLE PŘÍMÉHO PŘÍKAZU KANCELÁŘE ADMINISTRÁTORA

Následující složka je klasifikována jako pro Úroveň 001/1.

Veškerému nadačnímu personálu je povoleno a doporučeno si přečíst tento dokument.


Vítejte, O5-13.

PODLÉHÁ UTAJENÍ
1/001 ÚROVNĚ 1/001
classified-lv1.svg
Objekt #: SCP-001
Safe

manor.png

Oblast-01.


administrator.jpg

Administrátor Franz Williams, přibližně 1891.

SPECIÁLNÍ ZADRŽOVACÍ PROCEDURY: Veškerému personálu je povoleno zaslat svému lokálnímu zástupci oddělení Lidských Zdrojů žádost o navštívení Oblasti-01. Návštěvy jsou standardně omezeny na jednu za 4 roky, aby se zabránilo většímu poškození majetku. Oblast samotná je spravována Kanceláří Administrátora, takže by měli být veškeré korespondence, týkající se fyzických struktur či pozemku, směřovány tam.

POPIS: SCP-001 odkazuje na kolekci 13 anomálních míst, vyskytující se v Oblasti-01. Tyto anomální místa se liší jak ve velikosti, tak i v efektech, a jsou rozptýlená napříč celým pozemkem Oblasti-01. Kompletní seznam instancí SCP-001 je přiložen níže.

Oblast-01 je vila na venkově ve Virginii, jež byla zkonstruována mezi rokem 1764 a 1766 na příkaz Vévody Franze C. Williamse, rakouského šlechtice, který se později stal zakladatelem a nynějším Administrátorem Nadace. Williemova emigrace z Evropy byla podnícena Sedmi Letou Válkou, která byla později přejmenována na První Okultní Válku. Dokumenty vypovídají o tom, že do Nového Světa dorazil s 12 členým okruhem blízkých přátel, přičemž pozemek pro vilu koupil předem. Lidé v okruhu blízkých přátel, jež ho doprovázeli, se pravděpodobně stali prvními Členy Nadační Rady, kterou sami vytvořili, a to i přes to, že organizace, která je známá jako Nadace, se začala poprvé formovat až v 19. století, během Americké Občanské Války.

Pro nové Členy Rady bylo obvyklé si po svém přestěhování do vily různě přidávat vlastní doplňky, upravujíce a měníce místnosti dle jejich potřeb, často je opatřávajíce anomálními efekty. Dle utajení spojené s bývalou Radou O5 byla Oblast, až donedávna, přísně střežena.


SCP-001-01


archive.jpg

SCP-001-01.

Popis: SCP-001-01 je Archiv "Bridge", podzemní skladovací zóna pod Oblastí-01, držící přibližně 2 000 historických artefaktů z brzkých let 18. století až do nejnovějších let 21. století. I když jsou některé artefakty anomální sami o sobě, tak i přes to drtivá většina není. Nicméně, držení objektu s bohatou historií v SCP-001-01 způsobí držícímu náhlou spleť vizí, typicky spojené s historií objektu. Velké množství artefaktů v SCP-001-01 původně pochází z různých Evropských válek. Kupříkladu:

Objekt: Španělské námořní dělo, vyzdobené beryllio-bronzovými prvky.

Vize: Jedna galéra s vlající Španělskou vlajkou se blíží k větší, Anglické válečné lodi, přičemž míjí čisté, krystalově modré moře, které je pravděpodobně Karibské. Válečná loď se otočí čelem k Španělské galéře, připravujíc děla. Tento kanón, obvykle usazený do boku lodi, je něčím nabit a zapálen - pouze jedna jediná koule se střetne s trupem válečné lodi. O několik sekund později se několik masivních chapadel vynoří z hlubin moře, přičemž jsou několikrát větší, než obě lodě. Obrosvké oko je viditelné pod hladinou. Chapadla ovinou a rozdrtí válečnou loď, zatímco se veškeré doprovodné lodě rychle stahují. Španělské galéře není způsobeno žádné poškození.

Objekt: Francouzský meč kavalérie, vyzdoben insignií majetku Noir.

Vize: Pohled na bojiště ve Francii. Francouzské jednotky se shlukují v zákopech, zatímco se z dálky ozývá řev. Nebe je zlaté barvy. Na malý moment křik ustane y nový řev se začne odrážet ve francouských liniích, jak utíkají ze zákopů. Dalším koncem země nikoho prolítne sféra andělů a hudba opět započne nahlas znít. Scéna se najednou utne a lze vidět až scéna po souboji - země nikoho je pokryta těly a na těle padlého anděla stojí O5-1, berouc od něj meč kavalerií a utírajíc zlatou krev ze svého trička.

Připnutý Soubor:

6-5-2039

Adiyat padl. Samothraké je ztraceno. Okupanti bez pochyby zmasakrují veškeré přeživši, pokud vejdou do města. Měli jsme prostředky pro to, abychom to zastavili. Já neměl.

Všechno je nyní horší.

- D.B


Poznámka Administrátora — 1:

Django byl dobrý muž. Potkal jsem ho po První světové. On byl jeden z těch výzkumníků na paranormálno, kterého spousta vlád má zapsaného za válečné hrdiny. Platili ho dobře, byla mu dána volná ruka k experimentům a testům, prostě dělal vše, jak jen chtěl. Potom si ale uvědomil, že veškerá jeho práce byla používána pro zabíjení více a více mladých mužů. Odešel a na chvíli pracoval jako žoldák, cestujíc po Francii, Dánsku, Skotsku a končíc ve Španělsku.

Paranormální společnosti byly tehdy značně menší, než je tomu dnes; znali jsme se navzájem díky vzájemné reputaci a rychle jsme se stali všichni přáteli. Idea organizace, jež je oproštěna od všech politických blbostí té doby, ho nesmírně zaujala a tak jsem ho přijal jako konzultanta administrativy. A o devět let později vzal nedávno zpřístupněnou pozici člena Rady Alfa - která se později přejmenovalo na O5-1.

Byl posedlý dějinami už od té doby, co jsem ho poznal. Měl sbírku artefaktů z mnoha Evropských válek v jeho rodinném zámku. Některé byly anomální, ale většina nebyla. A právě tato sbírka se stala základem pro tu dnešní pod Oblastí-01. Také byl na plno přesvědčený myšlenkou toho, že by nikdy neměla být Nadace zapojena do politických machinací národních států a to i přes to, že si již z králů a šlechticů polepšili na prezidenty a premiéry. On byl ten důvod, proč jsme byly během Studené války tak až bolestivě neutrální. On byl ten důvod, proč jsme neprovedli žádné akce během Samothraké. Muži zemřeli, ale on byl silný - mnohem víc mužů by zemřelo, kdybychom zasáhli.

Nemohli jsme zůstat neutrální navěky. Krize Povstání to potvrdila. Můj nesjtarší přítel zemřel tak, jak žil; ponořen do našich dějin, aby rozluštil naší budoucnost. Nikdy jsem neobsadil jeho místo. Myslím, že to byl začátek konce.
Clearance Level 001/5 detected. Would you like to open a classified file addendum?


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License